Elevhälsan inom förskolan och grundskolan

Alla barn är i behov av stöd. När ett barn har svårigheter kan förskola och grundskola behöva hjälp att ge särskilt stöd. Den hjälpen kan Elevhälsan ge till rektorsområdena på uppdrag av rektor.

Elevhälsan är en enhet som vänder sig till förskolan och grundskolan.

Här ingår Skolläkare, Skolsköterskor, Skolpsykologer, Skolkuratorer, Specialpedagoger, Tal- och språkpedagoger, IKT–pedagog, Hörselpedagog, Socialpedagog, Kontaktperson för elever med synnedsättning/blindhet, Ungdomsrådgivare.

Elevhälsans uppgift är densamma som för skolan som helhet, att i samarbete med hemmen:

  • främja lärande
  • överföra och gestalta de grundläggande värdena samt
  • främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Elevhälsan arbetar med att främja god hälsa hos alla elever, men har fokus på elever som är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande.

 

 

Elevhälsan är HBTQ-certifierad!                      Bildresultat för hbtq flaggor

Detta innebär bland annat att Elevhälsan ska arbeta för att de vi möter ska känna sig inkluderade, att personalen vid Elevhälsan har ett gott bemötande och att Elevhälsan upplevs som välkomnande och trygg för alla!

 

Så kontaktar du elevhälsan

Vårdnadshavare och elever kontaktar i första hand Elevhälsan via respektive skola.

 

 

 uppdaterad 2018-04-18

Elevhälsan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Elevhälsan
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Karta till Elevhälsan