Tillbaka Lättläst

Barn- och elevhälsan

Elevhälsan kan hjälpa dig som behöver
extra hjälp i skolan och förskolan.

Elevhälsa finns på förskola, grundskola
och gymnasieskola.

På förskola och grundskola arbetar

skolsköterskor
skolläkare
skolkuratorer
psykologer
specialpedagoger
talpedagog och
hörsellärare.

På gymnasieskola arbetar

kuratorer
skolsköterskor
skolläkare och
psykolog.

Så här kontaktar du elevhälsan

Föräldrar och elever kontaktar
elevhälsan via skolan.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*