Elevhälsan - Katrineholm

Elevhälsan

Elevhälsan finns både inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Katrineholms kommun och är organiserad på olika sätt. Syftet är att i samarbete med annan personal inom förskola, grundskola och gymnasiet främja elevernas lärande, utveckling och hälsa med fokus på elever som är i behov av särskilt stöd.

Elevhälsans medicinska insatser

Elevhälsans medicinska insatser är en del av Elevhälsan och består av skolläkare och skolsköterskor. Du hittar mer information om Elevhälsans medicinska insatser inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan via länkarna i menyn.

Inom förskolan ansvarar Barnhälsovården (BHV) för den medicinska delen.

Förskola och grundskola

Inom för- och grundskolan samlas kompetensen inom enheten Elevhälsan. Här arbetar:

 • Skolläkare
 • Skolsköterskor
 • Skolpsykologer
 • Skolkuratorer
 • Specialpedagoger
 • Tal- och språkpedagoger
 • IKT–pedagog 
 • Hörselpedagog
 • Socialpedagog
 • Kontaktperson för elever med synnedsättning/blindhet
 • Ungdomsrådgivare

Gymnasieskola

Elevhälsan inom gymnasieskolan består av kuratorer, skolsköterskor, läkare samt psykolog. För gymnasiet finns elevhälsan på varje enskild skola. Elevhälsan arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar.

Den består av:

 • Skolkuratorer
 • Skolsköterskor
 • Skolläkare och
 • Specialpedagoger och
 • Studievägledare.

Eleverna i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan ska få tillfälle att genomgå minst en allmän hälsokontroll under sin studietid.

Du kan läsa mer om gymnasieskolornas elevhälsa på respektive skolas webbplats.

Elevhälsan är HBTQ-certifierad!                                    Bildresultat för hbtq flaggor

Detta innebär bland annat att Elevhälsan ska arbeta för att de vi möter ska känna sig inkluderade, att personalen vid Elevhälsan har ett gott bemötande och att Elevhälsan upplevs som välkomnande och trygg för alla!

Så här kontaktar du elevhälsan

Vårdnadshavare och elever kontaktar i första hand Elevhälsan via respektive skola.

För dig som vill kontakta den centrala elevhälsan finns kontaktuppgifter här.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*