Byta skola

Byte av skola inom Katrineholms kommun

Du har möjlighet att ansöka om att få byta till en annan grundskola i Katrineholms kommun, till exempel om du flyttar inom kommunen. Det är rektorn på den nya skolan som godkänner eller avslår ansökan om skolbyte.

E-tjänst för ansökan om skolbyte i Katrineholms kommun

Vid inflytt till Katrineholms kommun

Om du flyttar in till Katrineholms kommun måste du ansöka om plats i grundskolan för ditt barn.

E-tjänst för ansökan om plats i grundskola vid inflytt till Katrineholms kommun

Vid utflytt från kommunen

Om du flyttar ut från Katrineholms kommun måste du anmäla utflytt så att ditt barns skolplats avslutas.

E-tjänst för anmälan om utflytt från Katrineholms kommun

Vid byte till skola utanför Katrineholms kommun

Om du fortfarande är folkbokförd i Katrineholms kommun men vill byta till grundskola utanför kommunen måste du anmäla utflytt så att ditt barns skolplats avslutas. Observera! Ange mottagande skola med tillhörande kontaktuppgifter i e-tjänsten.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*