Två glaskulor på sanden med händer som ska ta upp dem

Börja skolan

Förskoleklass

Skolplikten gäller från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn och alla måste gå i skolan i minst tio år. Ändringen började gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de elever som börjar höstterminen 2018.

Verksamheten finns i grundskolornas lokaler.

Kontaktuppgifter till Katrineholms skolor.

Grundskola

Grundskolan består av årskurserna 1-9.

Om ditt barn redan går i förskoleklass innevarande läsår 2017/2018, flyttas det automatiskt in i skolår ett när det är dags att börja skolan höstterminen 2018. 

Om ditt barn inte går i förskoleklass, behöver du som vårdnadshavare göra en inflytt till årskurs ett i vår e-tjänst.

 E-tjänst för ansökan om skolgång.

Ditt barn är skolpliktigt från och med sex års ålder och börjar då förskoleklass. I vissa fall kan det bli aktuellt för ett barn att börja tidigare eller senare. Detta görs i samråd mellan vårdnadshavare och förskolechef/rektor på förskola/grundskola.

Ansökan om skolgång i Katrineholms grundskolor eller byte görs direkt i vår e-tjänst.

E-tjänst för ansökan om skolgång

Är du nyinflyttad?

Om du flyttar till Katrineholms kommun ansöker du om plats för ditt barn via vår e-tjänst. 

E-tjänst för ansökan om plats i grundskola vid inflytt till Katrineholms kommun

Om du har frågor är du välkommen att kontakta den skola som du vill söka plats på. Du är också välkommen att kontakta bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Kontaktuppgifter grundskolor.

Kontaktuppgifter bildningsförvaltningen.

Har du fått ett erbjudande om placering svarar du direkt i vår e-tjänst .

Byta av skola

Om du flyttar inom Katrineholms kommun har du möjlighet att ansöka om byte till en annan skola i kommunen. Om du inte ansöker om skolbyte kommer barnet/eleven ha kvar sin plats på den tidigare skolan. 

Det är rektorn på den nya skolan som beviljar skolbyte i mån av plats.

Har du fått ett erbjudande om placering svarar du direkt i vår e-tjänst .

Skolgång i annan kommun

Kontakta mottagande skola i den andra kommunen.

När du blivit antagen på den mottagande skolan måste du säga upp ditt barns plats och göra en utflyttsanmälan. 

E-tjänst för anmälan om utflytt från Katrineholms kommun

Elever från andra kommuner som vill gå i Katrineholms kommun

Du ansöker om skolgång i vår e-tjänst. Viktigt att du meddelar din hemkommun detta.

E-tjänst för ansökan om plats i kommunal grundskola i Katrineholms kommun

Har du fått ett erbjudande om placering svarar du i vår e-tjänst.

Skolskjuts

Elever inom grundskola och förskoleklass som har rätt till skolskjuts enligt tillämpningsreglerna får skjuts till och från skolan. Mer information om skolskjuts.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs mer om skolblanketten