Två glaskulor på sanden med händer som ska ta upp dem

Börja skolan

Förskoleklass

Skolplikten gäller från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn och alla måste gå i skolan i minst tio år. Ändringen började gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de elever som börjar höstterminen 2018.

Verksamheten finns i grundskolornas lokaler.

Kontaktuppgifter till Katrineholms skolor.

Grundskola

Grundskolan består av årskurserna 1-9.

Om ditt barn redan går i förskoleklass innevarande läsår 2017/2018, flyttas det automatiskt in i skolår ett när det är dags att börja skolan höstterminen 2018. 

Om ditt barn inte går i förskoleklass, behöver du som vårdnadshavare göra en inflytt till årskurs ett i vår e-tjänst.

 E-tjänst för ansökan om skolgång.

Ditt barn är skolpliktigt från och med sex års ålder och börjar då förskoleklass. I vissa fall kan det bli aktuellt för ett barn att börja tidigare eller senare. Detta görs i samråd mellan vårdnadshavare och förskolechef/rektor på förskola/grundskola.

Ansökan om skolgång i Katrineholms grundskolor eller byte görs direkt i vår e-tjänst.

E-tjänst för ansökan om skolgång

Är du nyinflyttad?

Om du flyttar till Katrineholms kommun ansöker du om plats för ditt barn via vår e-tjänst. 

E-tjänst för ansökan om plats i grundskola vid inflytt till Katrineholms kommun

Om du har frågor är du välkommen att kontakta den skola som du vill söka plats på. Du är också välkommen att kontakta bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Kontaktuppgifter grundskolor.

Kontaktuppgifter bildningsförvaltningen.

Har du fått ett erbjudande om placering svarar du direkt i vår e-tjänst .

Byta av skola

Om du flyttar inom Katrineholms kommun har du möjlighet att ansöka om byte till en annan skola i kommunen. Om du inte ansöker om skolbyte kommer barnet/eleven ha kvar sin plats på den tidigare skolan. 

Det är rektorn på den nya skolan som beviljar skolbyte i mån av plats.

Har du fått ett erbjudande om placering svarar du direkt i vår e-tjänst .

Skolgång i annan kommun

Kontakta mottagande skola i den andra kommunen.

När du blivit antagen på den mottagande skolan måste du säga upp ditt barns plats och göra en utflyttsanmälan. 

E-tjänst för anmälan om utflytt från Katrineholms kommun

Elever från andra kommuner som vill gå i Katrineholms kommun

Du ansöker om skolgång i vår e-tjänst. Viktigt att du meddelar din hemkommun detta.

E-tjänst för ansökan om plats i kommunal grundskola i Katrineholms kommun

Har du fått ett erbjudande om placering svarar du i vår e-tjänst.

Skolskjuts

Elever inom grundskola och förskoleklass som har rätt till skolskjuts enligt tillämpningsreglerna får skjuts till och från skolan. Mer information om skolskjuts.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs mer om skolblanketten