Betygskopior

Om du har gått ut grundskolan eller gymnasieskolan men av någon anledning förlorat ditt betyg gör du så här:

Betyg yngre än 10 år

Kontakta expeditionen på den skola du gick på. 

Betyg äldre än 10 år

Kontakta kommunarkivet

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*