E-tjänst - Ansök om plats

E-tjänsten för att ansöka om plats kommer du åt via skolportal Lärknuten som du når på www.larknuten.se med hjälp av e-legitimation/BankID.

Till skolportalen Lärknuten för att ansöka om plats med e-legitimation/BankID >>

Du kan också ansöka om palts utan e-legitimation/BankID

Till ansökan om plats utan e-legitimation/BankID >>

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*