Blankett - Ansökan till fritidshem vid särskilda behov

Blankett för ansökan om fritidshem vid särskilda skäl. Gäller barn till arbetssökande och föräldralediga föräldrar.

Lämna eller skicka in blanketten till kontaktpersonen för området. Du hittar en lista över kontaktpersoner via länken i vänstermenyn. Där finns också information om regler och avgifter.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*