Stängt på fritidshemmet

Personalen deltar i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling under fyra dagar per läsår. Fritidshemmen stänger under dessa dagar. Du får ett meddelande från fritidshemmet om vilket datum som gäller minst två månader i förväg. Om ditt barn har behov av plats även under dessa fyra dagar tar du kontakt med rektorn på skolan.  

Stängt under vårterminen 2017 

  • 8 mars
  • 19 juni

Stängt under läsåret 2017/2018

  • 18 augusti
  • 3 oktober
  • 18 januari
  • 7 mars
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*