Stängt på fritidshemmet

Personalen deltar i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling under fyra dagar per läsår. Fritidshemmen stänger under dessa dagar. Du får ett meddelande från fritidshemmet om vilket datum som gäller minst två månader i förväg. Om ditt barn har behov av plats även under dessa fyra dagar tar du kontakt med rektorn på skolan. 

Stängt under läsåret 2018/2019

  • 13 augusti
  • 2 oktober
  • 7 januari
  • 6 mars
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*