Lärknuten

Lärknutens logotyp

I Lärknuten har vi samlat digitala tjänster för våra kommunala förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor.

Logga in i Lärknuten

Vem har konto i Lärknuten?

Alla elever, vårdnadshavare och anställda i bildningsförvaltningen har tillgång till Lärknuten.

Finns det en app för Lärknuten?

Lärknuten består av tjänster från flera system och vissa av dem har även appar. Gå in på respektive tjänst för att se om det finns en tillhörande app och vad den heter.

Hur säker är Lärknuten?

Lärknuten och de system som finns tillgängliga hanterar och lagrar information om barn och elever. Därför är säkerheten i systemen väldigt viktig. Lärknuten har olika behörighetsnivåer för olika användare såsom barn/elev, vårdnadshavare, förskollärare/lärare och administrativ personal. Information som man inte har rätt till, kommer man heller inte åt. Den information och dokumentation som förskolan och skolan sköter via Lärknuten regleras av:

  • Läroplanen, Grundskoleförordningen: kapitel 7, §2
  • Personuppgiftslagen (PuL)
  • Offentlighetsprincipen
  • Sekretesslagen
  • Arkivlagen

Vårdnadshavare

Hur kommer jag åt Lärknuten?

Som vårdnadshavare loggar du i Lärknuten på www.larknuten.se med e-legitimation, exempelvis BankID som du skaffar genom din bank.

Var kan jag vända mig om jag har frågor om Lärknuten?

Om du har frågor om de olika funktionerna kan du kontakta ditt barns pedagog/lärare eller vända dig till bildningsförvaltningens centrala support Lärknutensupport på larknuten@katrineholm.se.

Min inloggning fungerar inte, vad ska jag göra?

Har du som vårdnadshavare problem att logga in med ditt BankID tar du kontakt med din bank.

Jag är både vårdnadshavare och personal, hur ska jag logga in?

Du måste välja om du vill logga in som antingen vårdnadshavare eller personal. Beroende på vilken roll du loggar in som, får du tillgång till olika funktioner. Som vårdnadshavare loggar du in med BankID och som personal loggar du in med dina AD-uppgifter (användarnamn och lösenord som du använder när du loggar in på din e-post).

Personal

Hur kommer jag åt Lärknuten?

Du loggar in på www.larknuten.se. Som personal får du inloggningsuppgifter till Lärknuten från din chef.

Var kan jag vända mig om jag har frågor om Lärknuten?

Om du har frågor om Lärknuten kan du vända dig till bildningsförvaltningens centrala support Lärknutensupport på larknuten@katrineholm.se.

Min inloggning fungerar inte, vad ska jag göra?

Har du som personal problem att logga in tar du kontakt med kommunens Servicedesk på telefon 0150-569 00 eller e-post 6900@katrineholm.se. Glöm inte att gå in på byt.katrineholm.se för att på egen hand kunna återställa ett bortglömt lösenord.

Jag är både vårdnadshavare och personal, hur ska jag logga in?

Du måste välja om du vill logga in som antingen vårdnadshavare eller personal. Beroende på vilken roll du loggar in som, får du tillgång till olika funktioner. Som vårdnadshavare loggar du in med BankID och som personal loggar du in med dina AD-uppgifter (användarnamn och lösenord som du använder när du loggar in på din e-post).

Elev

Hur kommer jag åt Lärknuten?

Som elev loggar du in i Lärknuten på www.larknuten.se. Information om inloggningsuppgifter får du från din skola och lärare.

Var kan jag vända mig om jag har frågor om Lärknuten?

Om du har frågor om Lärknuten kan du vända dig till din skola och dina lärare.

Min inloggning fungerar inte, vad ska jag göra?

Har du som elev problem att logga in tar du kontakt med någon av dina lärare som kan hjälpa dig vidare. Glöm inte att gå in på byt.katrineholm.se för att på egen hand kunna återställa ett bortglömt lösenord.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*