E-tjänster och blanketter fritidshem

Här hittar du e-tjänster och blanketter som gäller fritidshem. Vi jobbar hela tiden på att fortsätta utveckla våra e-tjänster för att underlätta för dig som vårdnadshavare.

E-tjänster

Ange/ändra inkomstuppgifter (e-tjänst i Lärknuten)

Ange/ändra kontaktuppgifter (e-tjänst i Lärknuten)

Ange grund för placering (e-tjänst i Lärknuten)

Ange/ändra schema (e-tjänst i Lärknuten)

Anmäla frånvaro (e-tjänst i Lärknuten)

Anmäl ledighet (e-tjänst i Lärknuten)

Anmäl specialkost

Ansök om plats i fritidshem

Ansök om överflyttning till annat kommunalt fritidshem

Lägg in avtal/avvikelse (e-tjänst i Lärknuten)

Säg upp plats på fritidshem (e-tjänst i Lärknuten)

Synpunkter

Blanketter

Ansökan om omsorg kvällar, nätter och helger

Ansökan till fritidshem vid särskilda behov

Bedriva öppen fritidsverksamhet

Bedriva fristående pedagogisk omsorg

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med bildningsförvaltningens Lärknutensupport på larknuten@katrineholm.se.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*