Broschyr förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Här kan du läsa om avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*