Broschyr förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Här kan du läsa om avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*