Kulturell samverkan

Flicka i förskolan som håller i ett musikinstrument

Kulturskolan arbetar i nära samverkan med alla förskolor och skolor i kommunen. Här har alla barn och ungdomar möjlighet att träna och uttrycka sina konstnärliga färdigheter tillsammans med andra.

Kultur är en viktig del för lärandet och identitetsbyggandet. Ett vitalt kulturliv skapar engagemang och ger människor möjlighet att växa och utvecklas. Därför är det viktigt att alla barn har tillgång till ett rikt kulturutbud som bidrar till att stimulera barnens nyfikenhet och skapandeförmåga. De estetiska uttrycken kan mycket väl liknas vid flera språk, som är lätta för barnen att ta till när orden inte räcker till.

På förskolan Stavstugan bedriver man ett samarbetsprojekt med Kulturskolan som fokuserar på olika delar av barnens språkutveckling. Barnen får öva sig på att uttrycka sig genom bild, dans och musik och får även tillverka egna instrument av föremål som personalen hämtat från naturen. Pedagogerna tillverkar egen färg, av till exempel nypon och jord från förskolans gård, som barnen får använda i sitt kreativa skapande.

Kulturskolan i Katrineholm samarbetar med alla förskolor och skolor i kommunen och erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar i alla åldrar. I de egna lokalerna på Malmgatan 20 arrangerar man bland annat musiklek och skapande verkstad för kommunens förskolebarn. Musikleken är anpassad för barngrupper i åldrarna 1-2 år, 3-4 år och 5 åringar. Här får barnen sjunga, dansa, leka och testa olika typer av rytminstrument. I bildverkstaden får barnen använda bild och form för att skapa sina egna små konstverk.

Förskolornas personal har även möjlighet till fortbildning genom Kulturskolan, för att lära sig involvera estetiska moment ytterligare i sin pedagogiska verksamhet. Kulturskolans lärare åker ut på turné i förskolorna och uppträder med föreställningarna "Minisjung" och "Berättartältet". Kulturskolans aktiviteter är mycket uppskattade av både barn och personal på kommunens förskolor.

– Det är mycket lärorikt för barnen att besöka Kulturskolan. Barnen tycker att det är jättekul att få lära sig nya sånger, ramsor och lekar. Vi märker att de vågar mer och har lättare att uttrycka sig både språkligt och estetiskt. Vi har en liten flicka som kan texter till alla sånger utantill och gärna påpekar för oss fröknar om vi sjunger fel, säger förskolepedagogen Lotta Holgersson och skrattar.

Bilden: Freja Jonsson, 5 år, förskolan Trädgården.

 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*