Regler för förskola och pedagogisk omsorg

Sammanfattning av reglerna för förskola och pedagogisk omsorg.

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg vänder sig till barn från ett års ålder.

Alla föräldrar som arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn kan ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg innebär att barnet vistas i hemmet hos en dagbarnvårdare.

Barn med föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga för annat syskon, har rätt till förskola 20 timmar i veckan. Barnen erbjuds förskoleverksamhet under fyra timmar per dag, mellan klockan 08.30-14 från måndag till fredag. Detta gäller utifrån verksamhetens möjligheter och beslut fattas av ansvarig förskolechef.  

Avgiftsfri förskola från tre års ålder

Rätten till avgiftsfri förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Den gäller 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider. Du betalar en avgift för övrig tid som ditt barn vistas på förskolan, inklusive lov.

Förtur

Det finns möjlighet att ansöka om förtur för till exempel barn i behov av särskilt stöd och för ensamstående föräldrar. Det går också att ansöka om syskonförtur. Mer information om förtur kan du få hos kontaktpersonerna för förskola och pedagogisk omsorg. Du hittar en länk i vänstermenyn.

Ansöka till förskola och pedagogisk omsorg

Så här ansöker du:

Använd blanketten Ansökan om förskola eller Ansökan om pedagogisk omsorg som du kan ladda ner från vänstermenyn. Blanketterna finns också hos kontaktpersonen, på områdesexpeditionen och på bildningsförvaltningen.

Skicka in din ansökan till kontaktpersonen i det område där du önskar förskola eller pedagogisk omsorg.

Önskemål/val

Tätorten Katrineholm är ett upptagningsområde. Det betyder att ditt barn får plats på någon av förskolorna i tätorten. Ange i din ansökan om du har speciella önskemål om område och/eller förskola. Vi tillmötesgår önskemålen i mån av plats.

Inskolning

Föräldrar och personal tar tillsammans fram ett program för inskolningen.

Placering i förskola och pedagogisk omsorg

Du har rätt att få en plats för ditt barn inom fyra månader. Det måste framgå av ansökan från vilket datum du behöver platsen. Om önskat placeringsdatum ligger längre fram i tiden än fyra månader, räknas tiden i kö fyra månader bakåt från placeringsdatum.

Exempel: Du vill ha plats för ditt barn den 1 november. När man då beräknar fyra månader bakåt i tiden, blir ansökningsdatum den 1 juli, även om du lämnat in ansökan till exempel den 1 maj.

Platserbjudande

När du får ett platserbjudande och svarar ja ska du skicka med en schemablankett tillsammans med din inkomstuppgift.  Du måste skicka in samtliga uppgifter senast det datum som anges på platserbjudandet. Annars kan du inte få den erbjudna platsen.

Ditt barn placeras i en förskola så nära hemmet som möjligt. Du kan ange på blanketten om du önskar ett speciellt område eller förskola. Vi tillmötesgår ditt önskemål i mån av plats. Om ditt barn har börjat på en förskola och du önskar placering på en annan förskola, kan du ansöka om detta.

Hör av dig till kontaktpersonen om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna eller om du har andra frågor. Du hittar en länk i vänstermenyn.

Önskemål/val

Tätorten Katrineholm är ett upptagningsområde. Det betyder att ditt barn får plats på någon av förskolorna i tätorten. Ange i din ansökan om du har speciella önskemål om område och/eller förskola. Vi tillmötesgår önskemålen i mån av plats.

Inskolning

Föräldrar och personal tar tillsammans fram ett program för inskolningen.

Öppettider

Förskola och pedagogisk omsorg har öppet måndag till fredag. De öppnar tidigast klockan 06.30 och stänger senast klockan 18.30.

Omsorg kvällar, helger och nätter

I Katrineholms kommun försöker vi erbjuda omsorg när du arbetar kvällar efter klockan 18.30 samt nätter och helger, om det är möjligt. Ditt barn ska vara folkbokfört i Katrineholm.

Kompetensutvecklingsdagar

Personalen deltar i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling under fyra dagar per läsår. Du får ett meddelande om vilket datum som gäller minst två månader i förväg. Om barnet har behov av plats även under dessa fyra dagar kontaktar du förskolechefen.

Från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem

Alla barn erbjuds att börja i förskoleklass på höstterminen samma år som de fyller sex år. Då kan de också börja i fritidshem.

Om ditt barn redan går i förskola eller har pedagogisk omsorg, övergår platsen till en plats i fritidshem, om du vill det. Platsen i förskolan/pedagogisk omsorg gäller i så fall till och med den 31 juli och övergår till en plats i fritidshem den 1 augusti.

Om du inte vill att ditt barn ska börja i fritidshem när det börjar i förskoleklassen måste du säga upp platsen i förskola/pedagogisk omsorg.

Avgifter

Läs mer om avgifterna i broschyren Regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun.

Barn kan mista sin plats

Barn kan mista sin plats om avgiften inte har betalats eller om platsen inte utnyttjas på det sätt som kommunen och föräldrarna kommit överens.

Säga upp plats

För att uppsägningen ska gälla måste du lämna in din uppsägningsblankett senast en månad före den dag ditt barn ska sluta.

Du kan ladda ner en uppsägningsblankett från den här sidan, hämta den på avdelningen barnet går på eller hos kontaktpersonen. 
 
Om ditt barn fyller sex år under året och ska börja i förskoleklass på hösten, behöver du inte säga upp platsen. Platsen i förskolan/pedagogisk omsorg gäller i så fall till och med den 31 juli och övergår till en plats i fritidshem den 1 augusti.

Har du frågor?

Vänd dig till kontaktpersonerna för förskola och pedagogisk omsorg om du har frågor om ansökan, placering eller vill fråga om din räkning.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Sedan maj 2018 gäller den nya GDPR-lagen. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. 


Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*