Granskning

Qualis logotype.

Varje termin genomgår flera skolenheter i Katrineholms kommun en extern granskning där skolans arbete med systematiskt kvalitetsarbete synas. Verktyget kallas Qualis och tillhandahålls av Q-steps.

Så här går det till

Varje verksamhet granskas inom elva olika områden. Exempel på områden är Arbetssätt och lärarroll samt Styrning och ledarskap. Både ledare, medarbetare, elever och föräldrarnas åsikter analyseras.

För att bli godkänd måste skolan få betyget 3 eller högre, på en skala från 1-7, på samtliga områden.

Certifierade enheter i Katrineholms kommun:

Förskolor

 • Backa förskola
 • Trädgårdens förskola
 • Lasstorps förskola
 • Näverstugans förskola
 • Påfågelns förskola

Grundskolor

 • Julita skola
 • Nyhemsskolan
 • Nävertorp grundsärskola
 • Västra skolan

Gymnasieskolor

 • Duveholmsgymnasiet 1
 • Duveholmsgymnasiet 2
 • Duveholms gymnasiesärskola
 • Katrineholms Tekniska College
 • Ellwynska skolan
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*