Kontakt förskolechefer

Asplundens förskola (Sköldinge)

Emma Rask

Telefon: 0150-48 88 60
E-post: Emma.Rask2@katrineholm.se

Backa förskola

Anette Håckerström

Telefon: 0150-572 13
E-post: Anette.Hackerstrom@katrineholm.se

Berguvens förskola

Kristina Fogelberg

Telefon: 0150-57 265 
E-post: kristina.fogelberg@katrineholm.se

Bie förskola

Josefine Johansson

Telefon: 0150-569 27
E-post: Josefine.Johansson@katrineholm.se

Björkviks förskola

Kristina Fogelberg

Telefon: 0150–572 65
E-post: kristina.fogelberg@katrineholm.se

Borgens förskola

Helena Lindkvist

Telefon: 0150-48 82 33
E-post: Helena.Lindkvist@katrineholm.se

Fågelbo förskola (Forssjö)

Anette Håckerström

Telefon: 0150-572 13
E-post: Anette.Hackerstrom@katrineholm.se

Gersnäs förskola

Birgitta Larsson

Telefon: 0150-48 82 85
E-post: birgitta.larsson2@katrineholm.se

Guldregnets förskola

Birgitta Larsson

Telefon: 0150-48 82 85
E-post: birgitta.larsson2@katrineholm.se

Häringe förskola (Valla)

Emma Rask

Telefon: 0150-48 88 60
E-post: Emma.Rask2@katrineholm.se

Karossens förskola

Helena Lindkvist

Telefon: 0150-48 82 33
E-post: Helena.Lindkvist@katrineholm.se

Lasstorps förskola

Birgitta Larsson

Telefon: 0150-48 82 85
E-post: birgitta.larsson2@katrineholm.se

Lyckebobarnens förskola

Lena Brohede

Telefon: 0150-573 59
E-post: lena.brohede2@katrineholm.se

Mysaks förskola

Charlotte "Lotta" Borghede

Telefon: 0150-572 68
E-post: Charlotte.Borghede2@katrineholm.se

Norrgårdens förskola

Josefine Johansson

Telefon: 0150-569 27
E-post: Josefine.Johansson@katrineholm.se

Näverstugans förskola

Sofie Tornell 

Telefon: 0150-572 96
E-post: sofie.tornell@katrineholm.se

Påfågelns förskola

Charlotte "Lotta" Borghede

Telefon: 0150-572 68
E-post: Charlotte.Borghede2@katrineholm.se

Regndroppens förskola

Sofie Tornell 

Telefon: 0150-572 96
E-post: sofie.tornell@katrineholm.se

Rävens förskola (Julita)

Josefine Johansson

Telefon: 0150-569 27
E-post: Josefine.Johansson@katrineholm.se

Saltkråkans förskola

Charlotte "Lotta" Borghede

Telefon: 0150-572 68
E-post: Charlotte.Borghede2@katrineholm.se

Stavstugans förskola

Lena Brohede

Telefon: 0150-573 59
E-post: Lena.Brohede@katrineholm.se

Sörgårdens förskola

Lena Brohede

Telefon: 0150-573 59
E-post: Lena.Brohede@katrineholm.se

Tjäderns förskola

Kristina Fogelberg

Telefon: 0150-572 65
E-post: kristina.fogelberg@katrineholm.se

Trädgårdens förskola

Helena Lindkvist

Telefon: 0150-48 82 33
E-post: Helena.Lindkvist@katrineholm.se

Ängstugans förskola (Strångsjö)

Anette Håckerström

Telefon: 0150-572 13
E-post: Anette.Hackerstrom@katrineholm.se

Örnens förskola

Charlotte "Lotta" Borghede

Telefon: 0150-572 68
E-post: Charlotte.Borghede2@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*