Utbildningsråd

Under bildningsnämnden finns ett utbildningsråd. I utbildningsrådet bidrar politiker, personal, elever och föräldrar med sin kompetens och sitt engagemang i utbildningsfrågor.

I utbildningsrådet utbyts information och frågeställningar från bildningsnämnd och förvaltning samt från för- och grundskolornas områdesråd, gymnasieskolornas föräldrarepresentanter och elevråden.

Utbildningsrådet ska med utgångspunkt från de nationella och kommunala styrdokumenten utarbeta en egen målsättning som utvärderas årligen.

Utbildningsrådet består av:

  • bildningsnämndens presidium
  • ledande företrädare för bildningsförvaltningen
  • en vald föräldrarepresentant för varje områdesråd inom den kommunala för- och grundskolan
  • en vald föräldrarepresentant för varje gymnasieskola
  • valda elevråds/elevkårsrepresentanter från grundskolorna år 7-9 samt gymnasieskolorna.

Friskolorna erbjuds att delta med en föräldrarepresentant och elevrepresentanter från varje skola.

Bildningsnämndens ordförande är ordförande i utbildningsrådet. Bildningsförvaltningens chef är sammankallande och ansvarig föredragande. Rektor och övrig personal från de olika enheterna kan bjudas in vid behov.

Riktlinjer för utbildningsråd

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*