Förskolor - fristående

I Katrineholm finns fristående pedagogisk omsorg.

Kottens familjedaghem - En del av C Företaget

Webbplats: http://kotten.dagbarnvårdare.se/

Skoj och Stoj - En del av C Företaget

Webbplats: http://skojochstoj.dagbarnvårdare.se/

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*