Trädgårdens förskola

Trädgårdens förskola ligger i centrala Katrineholm nära bibliotek, sportcentrum, lekparker och skogsmiljöer. Förskolan har en stor härlig gård som inbjuder till lek och aktivitet. 

Förskolan Trädgården bildar tillsammans med förskolorna Borgen och Karossen samordningsområde SYD 1.

Våra avdelningar

Förskolan har fem avdelningar:

1-3-årsavdelningar:  

  • Molnet
  • Solen
  • Stjärnan

3-5-årsavdelningar:

  • Månen
  • Regnbågen

Utomhuspedagogik

Trädgårdens profil är utomhuspedagogik. Det innebär att matematik, språkutveckling, naturvetenskap och teknik lärs in utomhus. Pedagogerna är aktiva och nära barnen.

Hälsa och livsstil

Hälsa och livsstil är en övergripande profil för alla förskolor i Samordningsområde SYD 1. Vi fokuserar på grundläggande goda vanor vad gäller kost, lek, frisk luft och vila.

Genom att tro på det kompetenta barnet stödjer vi varje barn så att de utvecklar god självkänsla och självkännedom. Den goda maten vi äter lagas på förskolan.

Kontakta oss

Adress: Kungsgatan 65, 641 36 Katrineholm

Avdelningarna Månen och Regnbågen: 0150-573 91
Avdelningarna Solen, Stjärnan och Molnet: 0150-578 22

Förskolechef
Helena Lindkvist
Telefon: 0150-48 82 33
E-post: helena.lindkvist@katrineholm.se 

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Trädgårdens förskola - 2018/2019

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Trädgårdens förskola (förkortad version) 2018/2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.