Stavstugans förskola

Barn på förskolan.

Stavstugans förskola ligger i Nävertorp i västra rektorsområdet. Närmaste skola är Nyhemsskolan som har förskoleklass till och med årskurs 6.

Stavstugans förskola ingår i samordningsområde Väst. De övriga förskolorna som ingår i det området är Sörgården, Regndroppen, Fågelbo, Ängstugan och Näverstugan.

Våra avdelningar

Stavstugan har sex avdelningar fördelade på tre flyglar. I varje flygel är det en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år och en avdelning med lite äldre barn i åldrarna 3-5 år. Pedagogerna följer barnen hela vägen från 1-5 år och byter avdelning från småbarns- till storbarnsavdelning tillsammans med barnen.

 • Humlan 1-3 år
 • Fjärilen 3-5 år
 • Rådjuret 1-3 år
 • Skogsharen 3-5 år
 • Myran 1-3 år
 • Nyckelpigan 3-5 år

Myran och Nyckelpigan har natur och miljö-inriktning och en egen trädgård som barnen och pedagogerna sköter tillsammans. Där följer de hela kretsloppet - från jord till bord. Läs mer om Skördefesten.

Stavstugans förskola har hög kompetens runt flerspråkighet. De olika flyglarna på förskolan arbetar med olika inriktningar som natur och kretslopp, musik och rörelse samt språk, kommunikation och matematik.

Två av Stavstugans pedagoger är Mulle-utbildade genom Friluftsfrämjandet och alla förskolans avdelningar deltar i den egna Mulleskolan.

Barnets behov och intressen

När vi planerar vårt dagliga arbete ser vi till barnens behov och intressen. Barnen ska ha möjlighet att själva kunna välja och fatta beslut om de aktiviteter de intresserar sig för.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar vår verksamhet genom pedagogisk dokumentation vilket innebär att barnen är med i hela processen från planering till slutanalys och reflektion.

Skördefesten

På våren planerar, jordförbättrar, sår och planterar barnen. Sen är de med under hela växtprocessen och tar hand om sin trädgård och grödorna.

I augusti och september skördar och plockar de bär, frukt och grönsaker som de saftar, syltar, bakar och lagar olika maträtter av tillsammans med pedagogerna.

I oktober bjuder barnen in sina familjer till den stora årliga Skördefesten där man äter, umgås och har det trevligt tillsammans. Alla är välkomna: föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar! Det brukar komma uppemot 100 personer.

Under hela året får barnen möjlighet att öva sig på många saker - i naturens kretslopp och under arbetet före, under och efter Skördefesten:

 • Sortera - färg, form, jämförelse lika stora/små
 • Räkna - grönsaker, pengar i den egna affären där barnen säljer grönsaker som "blivit över"
 • Måla - grönsaksstilleben, trädgård, blommor
 • Laga mat, baka, safta sylta, göra ost, smör, grädde, skära, hälla, måtta ingredienser
 • Naturliv - känsla och omsorg om natur och miljö, hur man beter sig kring elden och den egna grillplatsen, plocka bär i skogen
 • Bussutflykt till blåbärsskogen vid Åsporten
 • Trädgårdsarbete - kompostera, jordförbättra, så, plantera, gräva, gå till affären och köpa ny jord

I den egna trädgården finns bland annat jordärtskockor, rödbetor, morötter, fläder, rabarber, björnbär, hallon, vinbär och många olika egna kryddor.

Kontakt

Adress: Nyhemsgatan 38, 641 51 Katrineholm

Avdelningen Humlan: 072-580 49 65
Avdelningen Fjärilen:073-067 14 52
Avdelningen Rådjuret: 072-580 49 67
Avdelningen Skogsharen: 072-580 49 68
Avdelningen Myran: 072-580 49 66
Avdelningen Nyckelpigan: 073-067 47 36

Förskolechef
Lena Brohede
Telefon: 0150-573 59
E-post: lena.brohede2@katrineholm.se

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

 • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
 • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
 • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Stavstugans förskola

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.

Pilträdskojan och grillplatsen.

Stockar att sitta på och däck att klättra på.

Kollage av utemiljön: Bensinstation. Klätterställning giraff. Klätterborg.