Sörgårdens förskola

Barn på förskolan.

Sörgårdens förskola ligger i Värmbol nära Duveholmssjön. Förskolan byggdes 1975 och består av fem avdelningar. Närmaste skola är Nyhemsskolan som har förskoleklass till och med årskurs 6.

 Sörgårdens förskola ingår i samordningsområde Väst. De övriga förskolorna som ingår i det området är Stavstugan, Regndroppen, Fågelbo, Ängstugan och Näverstugan.

Våra avdelningar

 • Elefanten 3-5 år
 • Krokodilen 3-5 år
 • Getingen 1-3 år
 • Pandan 1-3 år
 • Lejonet 1-3 år

Utemiljön

Vår gård är en stor naturtomt med skog, flyttblock, stenar och mycket kuperad terräng. Det finns också en del med gungor och rutschkanor. Runt hela förskolan finns stora sandlådor.

Verksamheten

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö 98/10, med tyngdpunkt på att den ska vara:

 • trygg
 • rolig
 • lärande.

Vi jobbar mycket medvetet med vårt förhållningssätt, att vi pedagoger är positiva förebilder och inspirerar både barn och vuxna med vårt sätta att vara och bemöta.

Barnets behov och intressen

När vi planerar vårt dagliga arbete ser vi till barnens behov och intressen. Barnen ska ha möjlighet att själva kunna välja och fatta beslut om de aktiviteter de intresserar sig för.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar vår verksamhet genom pedagogisk dokumentation vilket innebär att barnen är med i hela processen från planering till slutanalys och reflektion.

Kontakt

Adress: Sjölandsvägen 19A, 641 53 Katrineholm

Avdelningen Elefanten: 072-580 49 71
Avdelningen Krokodilen: 073-067 61 10
Avdelningen Getingen: 072-580 49 72
Avdelningen Pandan: 072-580 49 69
Avdelningen Lejonet: 072-580 49 70

Förskolechef
Lena Brohede
Telefon: 0150-573 59
E-post:  lena.brohede2@katrineholm.se

Kontaktperson för förskolan

Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

 • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
 • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
 • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Likabehandlingsplan Sörgårdens förskola 2018-2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.