Rävens förskola

Rävens förskola ligger naturskönt belägen i Julita i Katrineholms kommun, i närheten av sjön Öljaren och  med gångavstånd till Julita Gård.

Vi strävar efter att ge barnen en trygg, stimulerande och lärorik förskoletid. All personal strävar efter att ta till vara alla barns styrkor för att stimulera lusten till att utforska, upptäcka och lära.

Vår gård och skogsdunge ger barnen utrymme för allsidig utforskande lek, samt odlingsmöjligheter i både trädgårdsland, växthus och kompostering. Vi har även två egna får.

Våra avdelningar

  • Solen, 1-5 år
  • Månen, 1-5 år
  • Flygande Raketen, 1-5 år

Områdesråd

Bie och Julita förskolor har områdesråd tillsammans. En gång i Bie och en gång i Julita varje termin.

Kontakta oss

Adress: Skolvägen 3, 643 60 Julita

Avdelningen Solen 0150-48 82 91
Avdelningen Månen 0150-48 82 92
Avdelningen Flygande Raketen 0150-48 82 95

Administratör: 0150-573 90

Förskolechef
Catharina Meyer Berg
Telefon: 0150-573 78
E-post: Catharina.MeyerBerg@katrineholm.se

Biträdande förskolechef
Josefine Johansson
Telefon: 0150-569 27

Administratör
Linda Olsson 
Telefon: 0150-573 90

Administrativ assistent
Madelen Karlsson 
Telefon: 070-573 77 02

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Rävens förskola, 2015

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Rävens förskola, 2015-2016

Inlämnade kvalitetsrapporter

I Katrineholms kommun arbetar alla förskolor och skolor med Qualis som är ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att nå hållbar kvalitet och förbättrade resultat.

Process A Utveckling och lärande

Process B Trygghet och trivsel

Process C  Barns delaktighet i lärprocessen

Process D Arbetssätt och pedagogroll

Process F Organisation

Process J Resursutnyttjande

Process E Föräldrainflytande

Process H Kommunikation

Process K Image

Process G Styrning och ledarskap maj 2016

Skicka ett tips om sidan till någon