Rävens förskola

Rävens förskola ligger naturskönt belägen i Julita i Katrineholms kommun, i närheten av sjön Öljaren och  med gångavstånd till Julita Gård.

Vi strävar efter att ge barnen en trygg, stimulerande och lärorik förskoletid. All personal strävar efter att ta till vara alla barns styrkor för att stimulera lusten till att utforska, upptäcka och lära.

Vår gård och skogsdunge ger barnen utrymme för allsidig utforskande lek, samt odlingsmöjligheter i både trädgårdsland, växthus och kompostering. Vi har även två egna får.

Våra avdelningar

  • Solen, 1-5 år
  • Månen, 1-5 år
  • Flygande Raketen, 1-5 år

Områdesråd

Bie och Julita förskolor har områdesråd tillsammans. En gång i Bie och en gång i Julita varje termin.

Kontakta oss

Adress: Skolvägen 3, 643 60 Julita

Avdelningen Solen 0150-48 82 91
Avdelningen Månen 0150-48 82 92
Avdelningen Flygande Raketen 0150-48 82 95

Administratör: 0150-573 90

Förskolechef
Josefine Johansson
Telefon: 0150-569 27
E-post: Josefine.Johansson@katrineholm.se

Biträdande förskolechef
Dzevada Mujkic
Telefon: 0150-572 53

Administratör
Linda Olsson 
Telefon: 0150-573 90

Administrativ assistent
Madelen Karlsson 
Telefon: 070-573 77 02

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Likabehandlingsplan Rävens förskola 2018-2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.