Norrgårdens förskola

Norrgårdens förskola ligger nedanför Västra skolan och Vattentornet i den norra delen av Katrineholm. Vi tillhör det Norra rektorsområdet. Förskolan startade 1975 och har idag fyra avdelningar.

Förskolan ligger som första hus på Bondegatan och har en härlig utemiljö med nära till skogen. Gården består av skog, backar, gräsytor, grusplan, sandlådor, gångar, lekredskap och lusthus byggda 2009.

Våra avdelningar

 • Myrstacken, 4-5 år
 • Bikupan, 1-3 år
 • Rävlyan, 1-3 år
 • Ugglebo, 1-5 år.

Vision

 • att alla barn bevarar sin nyfikenhet och lust att lära och känner glädje för sin förskola,
 • att alla barn är trygga och känner sig sedda,
 • att alla barn får hjälp att lära känna sig själv och därigenom utveckla god självkänsla och tillit till sin egen förmåga och
 • att alla barn och vuxna visar respekt, hänsyn och empati.

Familjeaktiviteter

Flera gånger per år har vi olika familjeaktiviteter som till exempel:

 • förskolans dag
 • luciafirande
 • vernissage/utställningar
 • familjekvällar.

Grön flagg

Vi arbetar aktivt med Grön Flagg. I november 2010 fick vi vårt certifikat. På vårt miljöråd på förskolan medverkar alla fyra- och femåringar. De tre teman som vi för tillfället arbetar med är:

 • Livsstil och hälsa (motion, rörelse och kamratskap)
 • Energi och klimat (Vad är elektricitet?)
 • Närmiljö (Konst i Katrineholm – KONSTiga djur).

Inom de olika områdena arbetar vi med till exempel:

 • hälsoveckor
 • kompismånader
 • skräpplockardagar med miljötrollen Sop, Tipp och Skräpmaja.

Miljötrollen Sop och Tipp

För att förstärka barnens lärande och utveckling har vi miljötrollen Sop och Tipp som kommer på besök några gånger om året. De är ofta med på våra aktiviteter, exempelvis förskolejoggen, utegympa, kompisdagar, sagostunder och skräpplockardagen. Dramatisering gör det lättare för pedagoger och barn att diskutera viktiga budskap - som att vara en bra kompis, att ta hand om naturen och miljön. Lärandet blir ännu mera lustfyllt.

Personalens kompetens

I personalstyrkan finns pedagoger med kompentens inom många olika områden som till exempel:

 • svenska som andra språk (SVAS)
 • natur och teknik (NTA)
 • pedagogisk utbildning i grupp (PUG)
 • matematik, läroplan och pedagogisk dokumentation
 • handledare för lärarstudenter
 • Pedagogen i förskolan

Kontakt

Adress: Bondegatan 1A, 641 45 Katrineholm

Avdelningen Bikupan: 0150-573 77
Avdelningen Myrstacken: 0150-573 68 
Avdelningen Rävlyan: 0150-573 67

Avdelningen Ugglebo: 0150-575 68

Förskolechef
Josefine Johansson
Telefon: 0150-569 27
E-post: Josefine.Johansson@katrineholm.se

Biträdande förskolechef
Dzevada Mujkic
Telefon: 0150-572 53

Administratör
Linda Olsson
Telefon: 0150-573 90

Administrativ assistent
Madelen Karlsson
Telefon: 070-573 77 02

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

 • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
 • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
 • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamhet är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Likabehandlingsplan Norrgårdens förskola 2018-2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.