Norrgårdens förskola

Norrgårdens förskola ligger nedanför Västra skolan och Vattentornet i den norra delen av Katrineholm. Vi tillhör det Norra rektorsområdet. Förskolan startade 1975 och har idag fyra avdelningar.

Förskolan ligger som första hus på Bondegatan och har en härlig utemiljö med nära till skogen. Gården består av skog, backar, gräsytor, grusplan, sandlådor, gångar, lekredskap och lusthus byggda 2009.

Våra avdelningar

 • Myrstacken, 4-5 år
 • Bikupan, 1-3 år
 • Rävlyan, 1-3 år
 • Ugglebo, 1-5 år.

Vision

 • att alla barn bevarar sin nyfikenhet och lust att lära och känner glädje för sin förskola,
 • att alla barn är trygga och känner sig sedda,
 • att alla barn får hjälp att lära känna sig själv och därigenom utveckla god självkänsla och tillit till sin egen förmåga och
 • att alla barn och vuxna visar respekt, hänsyn och empati.

Familjeaktiviteter

Flera gånger per år har vi olika familjeaktiviteter som till exempel:

 • förskolans dag
 • luciafirande
 • vernissage/utställningar
 • familjekvällar.

Grön flagg

Vi arbetar aktivt med Grön Flagg. I november 2010 fick vi vårt certifikat. På vårt miljöråd på förskolan medverkar alla fyra- och femåringar. De tre teman som vi för tillfället arbetar med är:

 • Livsstil och hälsa (motion, rörelse och kamratskap)
 • Energi och klimat (Vad är elektricitet?)
 • Närmiljö (Konst i Katrineholm – KONSTiga djur).

Inom de olika områdena arbetar vi med till exempel:

 • hälsoveckor
 • kompismånader
 • skräpplockardagar med miljötrollen Sop, Tipp och Skräpmaja.

Miljötrollen Sop och Tipp

För att förstärka barnens lärande och utveckling har vi miljötrollen Sop och Tipp som kommer på besök några gånger om året. De är ofta med på våra aktiviteter, exempelvis förskolejoggen, utegympa, kompisdagar, sagostunder och skräpplockardagen. Dramatisering gör det lättare för pedagoger och barn att diskutera viktiga budskap - som att vara en bra kompis, att ta hand om naturen och miljön. Lärandet blir ännu mera lustfyllt.

Personalens kompetens

I personalstyrkan finns pedagoger med kompentens inom många olika områden som till exempel:

 • svenska som andra språk (SVAS)
 • natur och teknik (NTA)
 • pedagogisk utbildning i grupp (PUG)
 • matematik, läroplan och pedagogisk dokumentation
 • handledare för lärarstudenter
 • Pedagogen i förskolan

Kontakt

Adress: Bondegatan 1A, 641 45 Katrineholm

Avdelningen Bikupan: 0150-573 77
Avdelningen Myrstacken: 0150-573 68 
Avdelningen Rävlyan: 0150-573 67

Avdelningen Ugglebo: 0150-575 68

Förskolechef
Catharina Meyer Berg
Telefon: 0150-573 78
E-post: Catharina.MeyerBerg@katrineholm.se

 

Biträdande förskolechef
Josefine Johansson
Telefon: 0150-569 27

Administratör
Linda Olsson
Telefon: 0150-573 90

Administrativ assistent
Madelen Karlsson
Telefon: 070-573 77 02

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

 • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
 • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
 • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Ansökningar och placeringar förskola: 0150-572 86.
Fler kontaktuppgifter och telefontider

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

 

Inlämnade processer

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan Norrgårdens förskola 2014

Skicka ett tips om sidan till någon