Lasstorps förskola

Lasstorp är en förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Våra avdelningar är uppdelade i i åldersgrupperna 1-3 år samt 3-5 år.

Lasstorp ligger i norra delen av Katrineholm. Bebyggelsen i området är blandad med villor, hyresbostäder samt bostadsrätter. Förskolan ligger i anslutning till Östra skolan.

Utemiljön

Lasstorps förskola har en fantastisk utemiljö med stora gräsytor, kullar och skogspartier. Vi har även lekredskap såsom sandlådor, gungor, rutschkanor med mera. Utemiljön inbjuder till ett fantasifullt och experimenterande lärande i leken där naturvetenskap, matematik, språkutveckling, motorisk träning och socialt samspel kommer in naturligt. Vi är utomhus dagligen året runt.

Utflykter till skogen

Till skogen som finns på gångavstånd görs regelbundna utflykter för att barnen ska få upplevelser av varierad skog och natur. Målet är att barnen ska upptäcka känslan och glädjen med naturen. Begreppen demokrati, värdegrund, jämställdhet och lustfyllt lärande utgör grunden för all vår verksamhet i förskolan.

Utveckla barnens nyfikenhet

Ett mål ur läroplanen som vi har speciellt fokus på är att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Språkutvecklande arbetssätt

Vi har ett språkutvecklande arbetssätt. Att barnen utvecklar sitt språk är viktigt för all fortsatt inlärning. Vi arbetar även dagligen med matematik, natur och teknik.

Våra avdelningar

 • Igloon, 1-3 år
 • Hyddan, 1-3 år
 • Kojan, 3-5 år
 • Grottan, 3-5 år

Vi som jobbar på förskolan

Förskollärare, barnskötare, resurspersonal samt kockassistenter. I personalstyrkan finns pedagoger med kompetens inom:

 • SVAS (svenska som andraspråk)
 • Naturvetenskap och teknik
 • PUG (pedagogisk utveckling i grupp)
 • PIM (praktisk IT och mediekompetens)
 • Matematik
 • Qualis
 • Den reviderade läroplanen
 • Pedagogisk dokumentation
 • Språk
 • NPF (Neuropsykiatriska funktionshinder)
 • Arabiska och serbokroatiska.

Lärarstudenter

Vi är en övningsförskola för studenter från Mälardalens högskola i Eskilstuna/Västerås.

Kontakta oss

Adress: Krikonvägen 4, 641 47 Katrineholm

Avdelningen Igloon: 073-062 59 54
Avdelningen Hyddan: 072-580 49 59
Avdelningen Grottan: 072-580 49 58
Avdelningen Kojan: 073-063 43 26

Förskolechef
Birgitta "Bitte" Larsson
Telefon: 0150-48 82 85
E-post: birgitta.larsson2@katrineholm.se

Biträdande förskolechef
Dzevada Mujkic
Telefon: 0150-572 53

Administratör
Linda Olsson
Telefon: 0150-573 90

Administrativ assistent
Madelen Karlsson
Telefon: 070-573 77 02

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

 • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
 • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
 • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Likabehandlingsplan Lasstorps förskola 2018-2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.