Karossens förskola

Karossen ligger i centrala Katrineholm. Förskolan ligger nära bibliotek, sportcentrum, lekparker och skog. På förskolan finns det i dagsläget tre avdelningar – Mackapären 1-2 år, Manicken 3-4 år, och Mojängen 3-5 år. Under 2018 kommer Karossen att byggas ut med ytterligare två avdelningar.

Reggio Emilia inspiration

Karossen är en Reggio Emilia inspirerad förskola. Pedagogerna ger alla barn möjlighet känna tilltro till sin egen förmåga. Pedagogerna skapar situationer där barnen får chans att lyckas på egen hand, känna sig kompetenta och växa som individer.
Verksamheten är föränderlig utifrån barnens tankar, behov och intressen. Miljö och material är inbjudande och lockar till utforskande.
Förskolan Karossen är en plats för fantasi, kreativitet, utforskande, lärande och samhörighet.

Hälsa och livsstil

Hälsa och livsstil är en övergripande profil för förskolan. Vi fokuserar på grundläggande goda vanor vad gäller kost, lek, frisk luft och vila.

Miljö

Utemiljön

Förskolan har tre gårdar som har olika användningsområden. Den första gården har en plan yta med några tallar, gården innefattar även en stor yta med sandpartier och sandlåda. Den andra gården är större till ytan med skogsområde, där finns även tillgång till gungor, koja och ruschkana. Den sista gården är en asfalterad gård med snickarbänk och stort staffli.

Inomhusmiljön

Innemiljön är luftig, ljus och fräsch med nyare inredning och nytt pedagogiskt material. De olika rummen på förskolan stimulerar till olika typer av lek, lärande, skapande och fantasi.

Kontakt

Adress: Friggagatan 1, 641 37 Katrineholm

Telefon: 0150-48 82 31 och 0150-48 82 32

Förskolechef
Helena Lindkvist
Telefon: 0150-48 82 33
E-post: helena.lindkvist@katrineholm.se 

Administration
Anette Ericsson
Telefon: 0150-48 82 37
E-post: anette.ericsson@katrineholm.se

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Karossens förskola, 2018/2019

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Karossens förskola, 2018/2019 (kortversion)