Guldregnets förskola

bild collage

Guldregnet är en av Katrineholms nyaste förskolor. Förskolan Guldregnet bildar tillsammans med förskolorna Gersnäs och Lasstorp förskoleområde Nord. Området är beläget i Katrineholms norra del med gångavstånd till både centrum och natur.

Reggio Emilia

Guldregnet är en Reggio Emilia inspirerad förskola. Förskolan präglas av ett förhållningssätt som utgår från barnets egna förmågor och stödjer barnen i att våga och vilja upptäcka, utforska och erövra omvärlden. 

Fyra av förskollärarna påbörjade våren 2014 en pedagogutbildning på Reggio Emilia institutet, för att få fördjupad kunskap och utveckla förhållningssättet.

Våra avdelningar

Guldregnet är under utbyggnad och snart kommer vi att kunna välkomna ännu fler barn till vår underbara förskola. På förskolan finns följande avdelningar:

  • Utforska
  • Upptäcka
  • Erövra
  • Våga
  • Vilja
  • Skapa
  • Språka

Miljön

Miljön på förskolan såväl inne som ute uppmuntrar till nyfikenhet, experimenterande, lärande och socialt samspel. Utemiljön på Guldregnet består idag av tre delar och kommer under nästa år att expandera, där en del kommer att bestå av orörd natur.

Kontakt

Adress: Bievägen 23, 641 36 Katrineholm

Avdelningen Erövra: 073-062 77 72
Avdelningen Upptäcka: 
0150-575 90 eller 072-501 38 03
Avdelningen Utforska: 073-062 69 31
Avdelningen Våga: 073-060 97 49
Avdelningen Vilja: 072-577 69 19
Avdelningen Skapa: 072-501 61 21
Avdelningen Språka: 070-316 45 98

Förskolechef
Birgitta "Bitte" Larsson
Telefon: 0150-48 82 85
E-post: birgitta.larsson2@katrineholm.se

Biträdande förskolechef
Dzevada Mujkic
Telefon: 0150-572 53

Administratör
Linda Olsson
Telefon: 0150-573 90

Administrativ assistent
Madelen Karlsson
Telefon: 070-573 77 02

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Guldregnets förskola, 2015/2016

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*