Fågelbo förskola (Forssjö)

Fågelbo förskola ligger i Forssjö cirka 6 kilometer sydost om Katrineholm. Förskolan hör till område väst. Vi använder oss av närmiljön i form av skog och gymnastiksal.

Våra avdelningar

På Fågelbo förskola har vi tre avdelningar:

  • Ugglan, 4-5 år
  • Tärnan, 1-4 år
  • Gladan, 1-4 år

Från och med 1 januari 2017 utökas förskolan till fyra avdelningar. Avdelningarna byter då namn till:

  • Kotten, 1-2 år
  • Stenen, 1-2 år
  • Fasanen, 3-4 år
  • Ugglan, 4-5 år

Närodlad mat

På Fågelbo förskola har vi ett eget tillagningskök som lagar mat på ekologiska produkter och fokus på närodlad mat.

Lärknuten

På Fågelbo använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Vi erbjuder alla föräldrar att ta del av de aktiviteterna som barnen gör via Lärknuten, som är bildningsförvaltningens gemensamma lärplattform.

Kontakta oss

Adress: Svanvägen 6, 641 93 Katrineholm

Telefon, Gladan/Stenen: 073-067 53 65
Telefon, Tärnan/Kotten: 076-777 66 55 
Telefon, Ugglan: 073-067 53 26
Telefon, Fasanen: 070-371 48 38

Förskolechef
Anette Håckerström
Telefon: 0150-572 13
E-post: anette.hackerstrom@katrineholm.se

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Likabehandlingsplan Fågelbo förskola 2018-2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*