Borgens förskola

Barn och pedagoger tillsammans.

Borgen ligger i de centrala delarna av Katrineholm med närhet till stadsbibliotek, idrottsanläggning, skog och lekparker.

Förskolan har fyra avdelningar, två för 1-3 åringar, samt två för 3-5 åringar. Till förskolan hör en stor härlig gård med möjlighet till utforskande för barn och pedagoger. Borgens förskla hör till samordningsområde Syd 1 där även förskolorna Trädgården och Karossen ingår.

På Borgen pågår arbetet med att utveckla de pedagogiska miljöerna – göra dem inbjudande och oemotståndliga för barnens utforskade. Vi arbetar med större och mindre projekt utifrån barnens nyfikenhetsfrågor. På förskolans väggar och i den digitala loggboken kan du följa barnens utveckling och lärande i text och bild.

Områdets kompetensutveckling utgår från Reggio Emilias barnsyn och förhållningssätt. 

Bibliotek på Borgen

På Borgen finns 2 stycken bibliotek, ett för barnen 1-3 år och ett för barnen 3-5 år. Här hittar barn och pedagoger spännande litteratur att använda i sina projekt eller för en mysig lässtund. Även föräldrar har möjlighet att låna hem böcker. Biblioteket är ett samarbete med Katrineholms Stadsbibliotek.

Grön flagg

Förskolan Borgen är medlem i Grön Flagg, det innebär att vi aktivt arbetar med miljö och hållbar utveckling.

Hälsa och livsstil

Hälsa och livsstil är en övergripande profil för alla förskolor i Samordningsområde Syd 1. Vi fokuserar på grundläggande goda vanor vad gäller kost, lek, frisk luft och vila. Genom att tro på det kompetenta barnet stödjer vi varje barn att utveckla god självkänsla och självkännedom.

Kontakta oss

Adress: Kungsgatan 69, 641 36 Katrineholm

Avdelningarna Tornet och Spiran: 0150-575 64
Avdelningarna Skatten och Kronan: 0150-575 65

Förskolechef
Helena Lindkvist
Telefon: 0150-48 82 33
E-post: helena.lindkvist@katrineholm.se 

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsplan

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Förskolan Borgens Likabehandlingsplan

Kortversion av förskolan Borgens likabehandlingsplan

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Publiceras inom kort.

Inlämnade kvalitetsrapporter

I Katrineholms kommun arbetar alla förskolor och skolor med Qualis som är ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att nå hållbar kvalitet och förbättrade resultat.

Publiceras inom kort.

Skicka ett tips om sidan till någon