Bie förskola

Barn leker i snön.

Bie förskola ligger mitt i Bie samhälle, cirka 1 mil utanför Katrineholm. Vi har fina möjligheter att vistas i skog och mark, då det finns i vår närmiljö, det är något vi tar tillvara mycket på i vår verksamhet. I samhället finns också några fina lekparker som vi gör utflykt till då och då.

Våra avdelningar

Vi har tre avdelningar på Bie förskola:

  • Viljan
  • Fantasin
  • Tanken

Bie förskola finns sedan augusti 2018 på det som förut hette Åsgården. Vi har ett stort upptagningsområde som sträcker sig från Bie till närbelägna landsbygdsorter.

Lustfyllt lärande

I vår verksamhet vill vi skapa förutsättningar för att varje barn får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar utifrån läroplanens ambitioner och mål. Vi strävar efter att vara en förskola där leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet ligger till grund för den dagliga verksamheten.

Kontakt

Telefon: 0150- 48 82 88 eller 073- 065 27 60 

Adress: Bieåsen 46, 641 96 Katrineholm

 

Förskolechef
Josefine Johansson
Telefon: 0150-569 27
E-post: Josefine.Johansson@katrineholm.se

Biträdande förskolechef
Dzevada Mujkic
Telefon: 0150-572 53

Administratör
Linda Olsson
Telefon: 0150-573 90

Administrativ assistent
Madelen Karlsson
Telefon: 070-573 77 02

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsplan

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Bie förskola 2018/2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.