Bie förskola

Barn leker i snön.

Bie förskola ligger mitt i Bie samhälle, cirka 1 mil utanför Katrineholm. Vi har fina möjligheter att vistas i skog och mark, då det finns i vår närmiljö, det är något vi tar tillvara mycket på i vår verksamhet. I samhället finns också några fina lekparker som vi gör utflykt till då och då.

Våra avdelningar

Vi har två avdelningar på Bie förskola:

  • Bikupan
  • Honung

Honung ligger i nära anslutning till Bie skola som består av förskoleklass till årskurs 6. Den andra avdelningen, Bikupan finns sedan augusti 2010 på Åsgården där vi använder oss av ungefär hälften av lokalerna till förskolans verksamhet. Åsgården ligger cirka 400 m från övrig verksamhet. Vi har ett stort upptagningsområde som sträcker sig från Bie till närbelägna landsbygdsorter.

Lustfyllt lärande

I vår verksamhet vill vi skapa förutsättningar för att varje barn får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar utifrån läroplanens ambitioner och mål. Vi strävar efter att vara en förskola där leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet ligger till grund för den dagliga verksamheten.

Kontakt

Adress: Kurortsvägen 1, 641 96 Katrineholm

  • Avdelningen Bikupan: 0150-48 82 86 eller 073-065 28 34
  • Avdelningen Honung (Biet och Humlan): 0150-48 82 88 eller 073-065 27 60

Förskolechef
Catharina Meyer Berg
Telefon: 0150-573 78
E-post: Catharina.MeyerBerg@katrineholm.se

Biträdande förskolechef
Josefine Johansson
Telefon: 0150-569 27

Administratör
Linda Olsson
Telefon: 0150-573 90

Administrativ assistent
Madelen Karlsson
Telefon: 070-573 77 02

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsplan

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Bie förskola 2018/2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.

Kvalitetsredovisning 2015-2016

Inlämnade kvalitetsrapporter

I Katrineholms kommun arbetar alla förskolor och skolor med Qualis som är ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att nå hållbar kvalitet och förbättrade resultat.

Process A Utveckling och lärande

Process B Trygghet och trivsel

Process C Barns delaktighet i lärprocessen

Process D Arbetssätt och pedagogroll

Process F Organisation

Process J Resursutnyttjande

Process E Föräldrainflytande

Process H Kommunikation

Process K Image

Process G Styrning och ledarskap december 2015

Process G Styrning och ledarskap maj 2016

Qualis Granskningsrapport 2017

Skicka ett tips om sidan till någon