Ängstugans förskola (Strångsjö)

Ängstugans förskola ligger i samhället Strångsjö, cirka en mil utanför Katrineholm. Förskolan består utav två avdelningar. Förskolan har ett nära samarbete med skolan som har förskoleklass upp till år sex.

Ängstugans förskola ingår i samordningsområde Väst. De övriga förskolorna som ingår i det området är Stavstugan, Regndroppen, Fågelbo, Sörgården och Näverstugan.  

Våra avdelningar

  • Gullvivan 1-3 år 
  • Blåklockan 4-5 år

Vi jobbar mycket medvetet med vårt förhållningssätt, att vi pedagoger är positiva förebilder och inspirerar både barn och vuxna med vårt sätta att vara och bemöta.

Barnets behov och intressen

När vi planerar vårt dagliga arbete ser vi till barnens behov och intressen. Barnen ska ha möjlighet att själva kunna välja och fatta beslut om de aktiviteter de intresserar sig för.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar vår verksamhet genom pedagogisk dokumentation vilket innebär att barnen är med i hela processen från planering till slutanalys och reflektion.

Kontakt

Adress: Skolvägen 2, 641 92 Katrineholm (Strångsjö)

Avdelning Gullvivan: 073-06 74 768
Avdelning Blåklockan: 073-058 02 76

Förskolechef
Anette Håckerström
Telefon: 0150-572 13
E-post: anette.hackerstrom@katrineholm.se

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Ansökningar och placeringar förskola: 0150-572 86.
Fler kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Ängstugans förskola 2018/2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.