E-tjänster och blanketter förskolan

Här hittar du e-tjänster och blanketter som gäller förskola. Vi jobbar hela tiden på att fortsätta utveckla våra e-tjänster för att underlätta för dig som vårdnadshavare.

E-tjänster

Ange/ändra inkomstuppgifter

Ange/ändra kontaktuppgifter

Ange grund för placering i förskolan

Ange/ändra schema

Anmäla frånvaro i förskolan

Anmäl ledighet i förskolan

Anmäl specialkost

Ansök om plats i förskolan

Ansök om överflyttning till annan kommunal förskola

Lägg in avtal/avvikelse

Säg upp plats i förskolan

Synpunkter

Blanketter

Anmälan till modersmålsundervisning förskola

Ansökan förskola för barn från annan kommun

Ansökan om omsorg kvällar, nätter och helger

Bedriva fristående förskola

Bedriva fristående pedagogisk omsorg

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med bildningsförvaltningens Lärknutensupport på larknuten@katrineholm.se.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*