Blankett - Ansökan specialkost

De gäster som behöver särskild kost på grund av allergi, intolerans eller andra orsaker ska anmäla detta till Kost- och transportservice.

Skriv ut och skicka in blanketten. Du kan också använda vår e-tjänst här

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*