Blankett - Ansökan specialkost

De gäster som behöver särskild kost på grund av allergi, intolerans eller andra orsaker ska anmäla detta till enheten för Mat och Måltider.

Skriv ut och skicka in blanketten. Du kan också använda vår e-tjänst här

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*