Blankett - Ansökan om omsorg kvällar, nätter och helger

Blankett för ansökan till omsorg kvällar, nätter och helger för barn folkbokförda i Katrineholms kommun. 

Lämna eller skicka in blanketten till kontaktpersonen för området. Du hittar en lista över kontaktpersoner via länken i vänstermenyn. Där finns också information om regler och avgifter.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*