Barn i förskolan.

Förskola

Vi brinner för att stimulera och utveckla barn och elever. Tryggt och etablerat men med ett nytänkande där våra pedagoger hela tiden sätter barnets utveckling i fokus. I Katrineholms förskolor får barnen en unik förutsättning att utveckla talanger och intressen i egen takt.

Om förskolan

Förskolan gör det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Barn från och med ett års ålder kan börja i förskola. Förskolan är en egen skolform med egen läroplan.

Läs mer om förskolan på Skolverkets webbplats

Förskolan läroplan

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg finns för barn från ett års ålder. Denna omsorgsform innebär att en dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk gruppverksamhet i sitt hem. Pedagogisk omsorg kan söks om föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Du kan läsa mer om skillnaden mellan förskola och pedagogisk omsorg på Skolverkets webbplats.

Omsorg kvällar, nätter och helger

Katrineholms kommun ger möjlighet till omsorg på kvällar, nätter och helger, när inte förskolorna eller fritidshemmen är öppna.

Ansökan och placering

Föräldrar som arbetar eller studerar, kan ansöka om plats i förskola eller i pedagogisk omsorg. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för annat syskon kan delta i verksamheten tjugo timmar i veckan. I förskola/pedagogisk omsorg betalas samma avgift oavsett antalet timmar som barnet är närvarande i verksamheten.

Kommunen erbjuder alla barn som har rätt till förskola/pedagogisk omsorg plats inom fyra månader

Avgiftsfri förskola

Från 1 augusti det år barnet fyller tre år och fram till förskoleklassen/skolstarten, finns möjlighet till kostnadsfri förskola femton timmar per vecka.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*