Barn i förskolan.

Förskola

Förskolan gör det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Barn från och med ett års ålder kan börja i förskola. Förskolan är en egen skolform med egen läroplan.

Ansök om plats

Föräldrar som arbetar eller studerar, kan ansöka om plats i förskola eller i pedagogisk omsorg. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för annat syskon kan delta i verksamheten tjugo timmar i veckan. I förskola/pedagogisk omsorg betalas samma avgift oavsett antalet timmar som barnet är närvarande i verksamheten.

Rangordna dina val

Tätorten Katrineholm är ett upptagningsområde. Det betyder att ditt barn får plats på någon av förskolorna i tätorten. Har du speciella önskemål om område och/eller förskola kan du rangordna dem när du ansöker. Vi tillmötesgår ditt önskemål i mån av plats.

Ansök senast fyra månader före du önskar plats

Ansök senast fyra månader före det datum som du önskar att ditt barn ska börja.

Det måste framgå av ansökan från vilket datum du behöver platsen. Tiden räknas bakåt från önskat placeringsdatum.

Exempel: Du vill ha plats för ditt barn den 1 november. När man då beräknar fyra månader bakåt i tiden, blir ansökningsdatum den 1 juli, även om du lämnat in ansökan till exempel den 1 maj.

Ansök om plats i förskolan i vår e-tjänst

Ansök om plats utan e-legitimation

När du erbjuds plats

Kommunen erbjuder ditt barn en plats inom fyra månader. I samband med att du accepterar erbjudandet om plats är det viktigt att du lämnar in hushållets inkomstuppgifter eftersom de ligger till grund för vilken avgift du ska betala.

Om ditt barn har börjat på en förskola och du önskar placering på en annan förskola, kan du ansöka om överflyttning.

Regler

Läs mer om regler för förskola och pedagogisk omsorg.

Kommunen erbjuder alla barn som har rätt till förskola/pedagogisk omsorg plats inom fyra månader.

Allmänn förskola för 3-5 åringar (avgiftsfri)

Från 1 augusti det år barnet fyller tre år och fram till förskoleklassen/skolstarten, finns möjlighet till kostnadsfri förskola femton timmar per vecka.

Den allmänna förskolan på femton timmar i veckan följer skolans läsårstider med lov och ferier. Den är avgiftsfri.

Om föräldrarna önskar tillsyn för sina barn utöver de femton timmarna, minskas avgiften med trettio procent av heltidsavgiften för barnomsorg. 

Minskningen av avgiften för fyraåringar gäller från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Den gäller även barn i familjedaghem.

Om barnen i den allmänna förskolan behöver tillsyn även på loven, betalar föräldrarna en avgift för juni och december.

För mer information om den allmänna förskolan, kontakta förskolan eller kontaktpersonerna för barnomsorg.

Pedagogisk omsorg

Du som arbetar eller studerar kan söka pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg finns för barn från ett års ålder. Denna omsorgsform innebär att en dagbarnvårdare bedriver pedagogisk gruppverksamhet i sitt hem.  Du kan läsa mer om skillnaden mellan förskola och pedagogisk omsorg på Skolverkets webbplats.

Omsorg kvällar, nätter och helger

Katrineholms kommun ger möjlighet till omsorg på kvällar, nätter och helger, när förskolan är stängd.

Har du frågor eller vill ha hjälp?

Förskola och pedagogisk omsorg

Telefon: 0150-572 86
E-post: larknuten@katrineholm.se

Telefontid:

  • måndag klockan 13-15
  • tisdag klockan 9-11 och 13-15
  • onsdag klockan 9-11
  • torsdag klockan 9-11 och 13-15

Omsorg på andra tider (kvällar, nätter, helger)

Telefon: 0150-572 85
E-post: larknuten@katrineholm.se

Telefontid:

  • måndag klockan 13-15
  • tisdag klockan 9-11 och 13-15
  • onsdag klockan 9-11
  • torsdag klockan 9-11 och 13-15

Ansvarig för förskola och pedagogisk omsorg är förskolechefen.

Läs mer om förskolan på Skolverkets webbplats

Förskolans läroplan

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*