LOV - lagen om valfrihet

Katrineholms kommun inför den 1 januari 2011 Fritt val i hemtjänsten. Det innebär att den som har hemtjänst kommer att kunna välja utförare inom:

  1. Serviceinsatser i hemmet
  2. Service-, omvårdnads-, och HSL-insatser i hemmet. (HSL- Hälso- och sjukvårdslagen)

Lagen om valfrihetssystem (LOV) avser att öka valfriheten i vården genom att främja en mångfald av utförare vilket ökar den enskildes valmöjligheter. LOV är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan användas på äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdstjänster. Vid upphandling enligt LOV är priset fastställt på förhand och utförare konkurrerar med kvalitet.

För mer information om LOV och aktuella upphandlingar se länkar till höger.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Konkurrensverket - LOV