Lagar och regler

Lagbok på skrivbord

Katrineholms kommun följer gällande regelverk för offentlig upphandling.

Konkurrensverket

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet och uppmärksammar därmed regelöverträdelser och redovisar den rättsliga utvecklingen inom offentlig upphandling nationellt och internationellt.

Lagar och regler

Det finns ett flertal andra lagar och regler inom offentlig upphandling såsom:

  • Lagen om offentlig upphandling, LOU.
  • Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänsten, LUF.
Upphandling
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150 - 48 80 20
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Upphandling
* = Obligatorisk uppgift
*