Underlag för information om utförare

De företag som ansöker om att bli utförare av hemtjänst i Katrineholms kommun ska tillhandahålla underlag för att kommunen ska kunna berätta om dem som utförare.

För att delge kommunen information om företaget ska mallen för information om utförare fyllas i och skickas till vard.omsorg@katrineholm.se

Informationen i mallen kommer att monteras i en tryckfil. Det kan innebära att formgivningen kommer att skilja sig lite åt, men i stora drag kommer den att vara densamma. Du kommer att få se sidan innan den går i tryck.

Informationen kommer att publiceras på www.katrineholm.se när företaget är godkänd som utförare av hemtjänst. 

Utföraren ansvarar själv för att informationen i informationsmaterialet och på webben är aktuellt. När innehållet ska uppdateras skickar du in en ny mall med en uppdaterade informationen till Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Även logotyp (obligatoriskt) och bild från er verksamhet (frivilligt) kommer att publiceras på www.katrineholm.se. Med bilder och logotyp ska ni bifoga godkännande för att Katrineholms kommun ska kunna använda materialet för att marknadsföra er som utförare av hemtjänst. Denna måste vara underskriven och skickas till informatör, Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm.

Bild och logotyp som ska synas på informationsbladet måste bifogas separat i e-posten som en tif, jpg eller eps-fil. Det måste bifogas separat även om du monterar den i wordmallen med informationen om ditt företag.

Ange vem som är kontaktperson för information hos er.

Vidare vill ska du ange ni beräknas kunna vara igång och utföra insatser hos brukarna.