Statistik

Totalt utförd tid 2014 enligt lagen om valfrihetssystem

Totalt utförd tid år 2014 enligt lagen om valfrihetssystem

Utförd tid 2014, externa utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Utförd tid år 2014 av externa utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Utförd tid 2014, interna utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Utförd tid år 2014 av interna utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Handläggare med ansvar för lagen om valfrihet (LOV)
Telefon: 0150-578 21
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*