Rutiner för lösenord till kommunens nätverk

Katrineholms kommun har nya rutiner för lösenord som används för att komma in i kommunens nätverk.

Det nya lösenordet måste uppfylla följande krav:
Lösenordet måste bestå av minst sex tecken. Tre av dessa tecken måste vara:

  • stor bokstav
  • en liten bokstav
  • en siffra
  • ett specialtecken

Ett specialtecken är + ! # % & / ( ) = ? < > | @ $ { [ ] } \ ' * , ; . : - _

Kontot till nätverket låser sig om du skriver in tre felaktiga lösenord.  Kontot låser upp sig efter 30 minuter. Därefter kan du skriva in ditt rätta lösenord. Innan du skriver in ditt lösenord igen så se efter att Caps Lock inte är påslaget.

Lösenordet gäller i 60 dagar och måste därefter bytas igen. När du byter lösenord får det inte vara samma som något av dina tidigare 24 lösenord.

Personal i Katrineholms kommun kan byta lösenord via https://byt.katrineholm.se/ Mer information om detta finns på kommunens intranät.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*