Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Här hittar du som utförare Katrineholms kommuns riktlinjer för hälso- och sjukvård som du ska följa för att att kunna fullfölja ditt åtagande som utförare av hemtjänst.

Vårdhygien kommunal vård och omsorg (länk till landstinget)

Länsgemensamt program för vård och omsorg om personer med demenssjukdom (beslut VON 2016-10-27, § 101, att vård- och omsorgsförvaltningen ska följa)