Administrativa blanketter

Komplettera fakturorna

Alla utförare av hemtjänst ska komplettera fakturorna, eller debiteringsunderlaget som skickas till Katrineholms kommun. På fakturorna ska det framgå vilket datum insatserna startat hos nya brukare samt om brukarens genomförandeplan skickats till kommunen.

För att brukarna ska betala rätt avgift måste datum för första insatsen av hemtjänst anges på fakturan som skickas till kommunen.

Utförarna måste även ange om brukarens genomförandeplan har skickats in till kommunen. Genomförandeplanen ska vara upprättad senast tre veckor efter uppdraget har påbörjats.

Har du frågor kring detta ska du kontakta Marie Myrbeck på
e-post: marie.myrbeck@katrineholm.se

Debiteringsunderlag och redovisning av utförd tid för avgiftsfri avlösarservice samt kvittens kontanter/betalkort vid inköp åt brukare

Här hittar du debiteringsunderlag för ersättning enligt Lagen om valfrihet, instruktion och exempel samt Redovisning av utförd tid för avgiftsfri avlösarservice.