26 januari 2016

Uppdaterad riktlinje/rutiner

Följande dokument har uppdaterats:

  • Riktlinje för medicintekniska produkter
  • Rutin gällande diabetes och delegering av diabetesvård
  • Rutiner för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring

Eventuella frågor ställs till medicinskt ansvarig sjuksköterska på telefon 0150-568 17

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*