21 december 2017

Ny och uppdaterad riktlinje samt rutiner

Uppdaterad riktlinje

  • Medicintekniska produkter har uppaterats.

Uppdaterade rutiner

  • Personlyftar och sängar, hantering av
  • Personlyft och lyftselse, användande av

Ovansteående finns under Styrdokument, Riktlinjer HSV och Rutiner HSV

Ny rutin

  • Rutin för Prator - IT-stöd för samordnad planering

Finns under Styrdokument, Riktlinjer oh rutiner övrigt

Eventuella frågor besvaras av MAS Eva Gyllhamn 0150-568 17.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*