29 maj 2012

Uppdaterad riktlinje för vård i livets slut

Riktlinjen för vård i livets slut har uppdaterats avseende bilagan Teminalvårdsprotokoll.

Den finns under Riktlinjer Hälso- och sjukvård

Eventuella frågor besvaras av Eva Gyllhamn, medicinskt ansvarig sjuksköterska, telefon 0150-568 17.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0150-568 17
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*