1 februari 2018

Timersättningen för hemtjänsten reviderad

Kommunfullmäktige har i övergripande plan med budget 2018-2020 tillfört vård- och omsorgsnämnden 8 700 000 kronor för förändring av hemtjänstens timersättning.
Vård- och omsorgsnämnden besutade den 25 januari 2018 om en höjning av timersättningen.

Den nya timersättningen gäller från den 1 januari 2018 och redovisas i Bilaga 2 till förfrågningsunderlag, valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet, hemtjänst.

Eventulle frågor besvaras av Marie Myrbeck 0150-578 21.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*