3 mars 2016

Revidering av rutin för hantering av avvikelser

Rutinen för hantering av avvikelser rörande Sol och LSS inklusive hantering av lex Sarah. Vård- och omsorgsförvaltningen har uppdaterats 2016-03-02.

Jämfört med förra versionen har alla ställen där det stod "ange konsekvens" i Treserva bytts till "ange allvarlighetsgrad".

Eventuella frågor besvaras av Lars Hernevid 0150-568 07

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*