29 februari 2016

Rutin för hantering av avvikelser

Nu finns en ny rutin för hantering av avvikelser rörande SoL och LSS inklusive hantering av Lex Sarah daterad 2016-02-15.

Eventuella frågor ställs till Lars Hernevid 0150-568 07.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*