4 februari 2016

Riktlinjen för avvikelser har uppdaterats

Riktlinjen för olika former av avvikelsehantering inom vård- och omsorgsförvaltningen har uppdaterats. Den finns under Riktlinjer rutiner övrigt

Eventuella frågor besvaras av Lars Hernevid telefon 0150-568 07

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*