25 juni 2015

Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten, Lag om valfrihetssystem

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 4 juni 2015 om revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten, Lag om valfrihetssystem.

Det nya förfrågningsunderlaget och bilagor (blankett, aktuellt ersättningsbelopp och karta) hittar du här.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Handläggare med ansvar för lagen om valfrihet (LOV)
Telefon: 0150-578 21
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*