25 juni 2015

Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten, Lag om valfrihetssystem

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 4 juni 2015 om revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten, Lag om valfrihetssystem.

Det nya förfrågningsunderlaget och bilagor (blankett, aktuellt ersättningsbelopp och karta) hittar du här.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Handläggare med ansvar för lagen om valfrihet (LOV)
Telefon: 0150-578 21
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*