2 februari 2017

Reviderat förfrågningsunderlag

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 26 januari 2017 att revidera förfrågningsunderlaget för valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet - hemtjänst.

Det reviderade förfrågningsunderlaget med bilagor finns nu publicerat - se vänterspalten.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att kontakta befintliga utförare för genomgång av förändringarna.

Eventuella frågor besvaras av ekonom/controller Björn Persson telefon 0150-578 21.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*